A császár valóban meztelen, avagy az igazság öltöztetése
Az az igazság, hogy van igazság. De hol van? Ezen a földön nincs igazság És azon a földön van-e?

Keressük tehát az igazságot. Bármilyen kicsiny darabkájára is leljünk, örüljünk. Szemérmesek se legyünk, szemtelenek se legyünk, szembesüljünk az igazsággal.(1) Legyünk hát igazságkeresők, igazságkövetők, esetleg igazságosztók igazságszolgáltatók, de mindenekfelett igazságszeretők.(2) Miért is kell keresnünk az igazságot? Talán szeret rejtőzködni, esetleg szeretik elrejteni, eltitkolni, netalán hamisítani, felezni egyesek?(3) Sőt, vannak olyanok is, akik speciális betegségben szenvednek, ők képtelenek az i betű felismerésére, (meghallására) legyen az akár kisbetű, akár nagybetű. Számukra az igazság kivétel nélkül gazság.(4)

Kitekintésünk előtt szögezzük le az alábbiakat
1. Az igazság nem mérhető, csak az igazságtalanság, ennek mértékegysége a nagy plusz fok, illetve az ilyen, olyan számérték nélkül, melléknévként azonban fokozható. Lsd: nagyfokú igazságtalanság, olyan, ilyen, igazságtalanság, igazságtalan, igazságtalanabb, legigazságtalanabb. Nagyságrendjük egyébként csak szubjektív értékelhető.
2. Az igazságtalanság az igazság hiánya, nyelvtanilag roppant egyszerűen képződik: igaz (melléknév), igazság (főnév), igazságtalan (melléknév), igazságtalanság (majd ismét főnév). A kör bezárult.
3. Azok, akik az igazság elrejtésével, eltitkolásával, hamisításával, felezésével, stb foglalkoznak, pontosan ismerik őt, barátként kezelik, a barátságot pedig óvni kell.

Vannak a megszabók, kiszabók, átszabók, elszabók, toldozók, foltozók. Egyszerű kelmefestők, öltésművészek, (hogy egyik szavamat a másikba öltsem) a valódi műhímzők, kötők, (ki, be, át, el(5), össze és meg), horgolok. A felsorolt ige(a)kötők használata ad libitum De ide sorolandók kiegészítő gyártók a remekelő mesteremberek lsd lábjegyzet kategória. Az elmés kelmébeburkolók. Ők aztán valóban ismerik, mi van a lepel alatt. Hiszen valamikor mértéket vettek róla, és nem csak vaktában szabtak, vagdalkoztak. Külhoni iskolákban, műhelyekben kiválóan elsajátították a szabás-varrás tudományát. Sőt kiváló anyag ismerete is tanultak hozzá, a durva daróctól a simuló selyemig. (az igazság is ilyen néha simogató, máskor durván bántó). Szóljunk a diktátorokról, természetesen a divatdiktátorokról, Ők az igazság öltöztetésének irány és arány adói. Mert ugye azt is be kell látni, időnként sürgető szükség van arra, hogy kacéran (csillapítóan) kivillanjon az igazságból valami miniatür részlet, ami természetesen sokat sejtető intellektuális izgalmat okoz. Ez olyankor fordul elő amikor igen-igen megtépázott az öltözék, de még nincs valami kideríthetetlen okból se új anyag, se tű, se cérna, de még egy kis koszlott foltra valóra sem futja. Pl. az az igazság. hogy a földön két lábbal kell állni. Ilyenkor az igazság karcsú, de mégis erőtől duzzadó lába a maga pucér valóságában szemlélhető (jó esetben). Ugyanis a következő esetek fordulhatnak elő:

Ha mégsem sikerül időben lecsupaszítás, akkor jönnek az átszabók (azaz a újítók, reformátorok). Ők, új szabásmintát, új öltéseket esetleg még más anyagot is követelnek, a csupaszítás helyett. Mesterkedésük eredményeképpen a régi szabász-varrász műhelyek és képviselőik lakat alá kerülnek, és a reformátorok által jóváhagyott szabásmintákon törhetik tűiket és fejüket. (Nem ritkán előfordul, hogy az új műhelyek sebtiben kinevezett vezetői csak bizonyos anyagokat, és öltésfajtákat ismernek). Reménnyel kecsegtet az olyan váltás, amikor csak horgolni (horkolni) tudnak az új vezetők, így alkalom nyílik a félreszabásukra. A mellbőség és ülésmélység összekeverése járt már a régi műhelyek visszaállításával, mondván ennél még a régi szabvány is jobban takart.

A jámbor lelkű kívülállók még jámborabb lelkű divatdiktátorai a csak a beavatottak körében titokban elvégzett csupaszítás után, nagy nyilvánosság előtt, a csupaszlábra selyemharisnyát húznak saját kezűleg, nyomatékosítva ezzel az öltöztetés nélkülözhetetlenségét, és ünnepélyességét. Így az igazság karcsú, de mégis erőtől duzzadó lábáról, csak sejteni lehet, hogy öt ujja van. Lehetne hat, avagy négy, de az is lehet, hogy hogy kíméletlenül csonkolták egy csinos lábbeli érdekében. Hiszen az igazság is szívesebben tiporja magát a földön cipőben, mint mezítelen talppal, kinyilatkoztatták mérték és érték adó divatdiktátorok.

A még jámbornál is jámborabb lelkű, öltözve vezetettek lelkes csoportja, sírva fakad kétségbeesésében, és ellenállhatatlan késztetést érez arra, hogy saját tisztának tartott harisnyáját ajánlja fel e nemes célra, ha időben tudomást szerez a harisnyahúzási ceremóniáról.

Természetesen színen vannak az örökké aggódók is, akik felteszik a klasszikus kérdést: QUI PRODEST?? (ami lefordítva így hangzik KINEK, HASZNÁL??) Valóban kinek használna az, ha például teszem fel az igazság, megfázna, és folyton tüsszögne, az öltözve vezetetteknek minden hapcira válaszolni kellene: ADJ ISTEN ÖLTÖZÉKÉRE! Eme köszöntésformának, (jókívánságnak) több variánsa is létezik, NALÁTOD NEM MEGMONDTAM! A CSUPASZSÁG NEM TESZ SZABADDÁ! NA MÉG CSAK EZ KELLETT, NINCS ELÉG BAJ E NÉLKÜL IS! NEKÜNK BEZZEG VAN HARISNYA A LÁBUNKON!! AZ IGAZSÁGNAK NINCS SZAGA!! MILYEN LÁB AZ, AMINEK MÉG SZAGA SINCS! SZAG NÉLKÜL NINCSEN LÁB!!(6) VALAMI BŰZLIK DIKTATÚRIÁBAN!!(7) Közbevetőleg megjegyzem, hogy régóta köztudott, hogy a pénznek nincs szaga, (talán ezért nincs lába, bár létezik a kamatláb, a kamat viszont pénzben realizálódik, ember legyen a talpán, aki ezen kiigazodik) viszont az igazság felöltöztetése sokba kerül.

A legnagyobb áldozattól sem riadnak vissza azok, akik saját csupasz lábuktól is képesek megszabadulni, hogy saját csupasz igazságukat helyezzék a valódi helyébe. Ez az úgynevezett semi-pedis igazság, ami azt jelenti, hogy az igazság fele (azaz az eltakart) legalább igaz, de az sajnos nem látszik. Ez rendkívüli módon veszélyes mind az igazságra, mind az öltözve vezetettekre nézve, mert a csupaszságot engedélyezi, de nem az igazságot. Ugyanis nem mind igaz, ami csupasz, de ami igaz az bizony mezítelen. Valljuk be ennél a szabvány(8) is jobb, mert esetleg sejtetni engedi a formát. A többit a fantáziára bízom, mert a fantáziának senki nem tud határt szabni.

Amitől borsódzik a hát, még a szánk széle is cikk-cakkra vált, az a (i)gazi felöltöztetés, ekkor ugyanis milliomnyi tűt, anyagot és mintát kipróbált vitéz szabászlegények minden anyagok legnemesebbjéből, saját bőrükből készítenek harisnyát a lecsupaszított lábra. Ez megszólalásig hasonlít az eredetire.(9) Nos, ilyenkor a divatdiktátorok elszorult torokkal mondanak köszönetet, és rangos szabászati kitüntetéseket nyújtanak át a kipróbált szabászlegényeknek.(10) Tárgyi, személyi feltételek hiánya esetén hála a technikai haladásnak, már műbőrrel is szép eredményt értek el Ide is kívánkozik egy érdekes megjegyzés, ilyenkor a hamis leplezi a valót, pedig az igaz szokta leleplezni a hamist. Azok a fránya igekötők.

Nem lenne teljes a kitekintésünk, ha nem ejtenénk szót, a fércbe öntelek, így védelek elnevezésű egyletről. Fércbe öntik, de nem ám holmi fércmunkát végeznek. Maga a férc igen nemes anyagból, (arany, ezüst,) ötvözetből (bronz) is készülhet. Forgalmas tereken helyezik el, a műremeket, s az elkészítők biztosak abban, hogy az arra elhaladó öltözve vezetettek nagy része legalább egy simogatás erejéig megáll előtte. Így (majdnem) mindenki leszűri magának a tanulságot, az igazság fénye azért űzi el a sötétséget, mert én is simogattam (dörzsöltem) rajta egyet. Azonban Sic transit gloria férci. Ugyanis előfordul nem egyszer, hogy beolvasztják a fércet s új formába öntik. Nem kell félni a simogatás, és következménye megmarad.

Nos, olyan is van, amikor magukat állítják az igazság helyébe, egyenruha, bőszabás, kösöntyű és karperec, áttetsző formák ne süssön az igazság a szeméből. A szellemi ruhát varrók. És a végén úgyis kiderül az igazság.Csak úgy
Ha mindig papucsot hordasz, sose érzed a cipő szorítását, pedig lábbeli ez is az is.
Mi az az osztatlan szív??
A telt pohár és a vízcsepp
Csacsogó maszlag

(1) Szem-érmes, szem-érem, aki szemet huny az igazságtalanság felett, éremmel jutalmazzák. Jellemző viselkedési módjuk, szem-érmesen lehunyják szemüket az igazság jelenlétében. Tyúkszem-érem: a tetőtől talpig elkötelezettek kitüntetése. Szem-telen, élete során nem nyílik ki a szeme, kizárólag homo sapiens sajátossága, egyéb fajok (emlős), pl. canis lupus, canis lupus aureus, vagy domesztikált rokonuk a canis domesticus, már 10-12 napos korukban kinyitják szemüket.
(2) Léteznek még a koponyasérültek. Ők kerek-perec kimondják az igazat, ha rátaláltak, és viselik a következményeket
(3) Ez a féligazság
(4) Más betűkombinációkban az i felismerése (hallása) tökéletes
Visza az elejére
(5) Ennek használatát szabászatilag szankcionálják
Visza
(6) Lehet, hogy mégis a büdös igazságot keresik?
(7) A variánsok alkalmazása kultúra és diktátorfüggő, egyidejűleg több is használatos lehet.
(8) E kifejezés a nagy műgonddal elkészített ruhanemű igazságszagú megfelelője
(9) A száj a beszélőszerv, lábbal nem lehet beszélni, legfeljebb a beszédnek nyomatékot adni.
(10) Legrangosabb: Bőrével védte az igazságot. Legelterjedtebb: Nem szisszent minden tűszúráshoz
Visza

G. Becsei Katalin

Kezdőlap
Lelkem rongyos ruháját reszketve gombolom
Szerelem
Érintés
Villámtréfa
Mérnek, méregetnek
Hétköznapok
Érintetlenség
Boldogság
Vallomás
Fájdalom
Anyaság
Porszem
Kérdések
Egyedül
Mint asszonyod
Gyere
Töredékek
Profán gravitáció
Curriculum vitae
A császár valóban meztelen
Az idő pénz, vagy mégse?
A matrimonium virgineum
A szabadság pásztora
Az idő
Ha szárnyalni nem tudsz, legalább bicegj!
Gondolatok házasságról, gyermekvállalásról, szerelemről
Baka dolgozat bevezetése
A kánonjogi hallgatók szociológiai és motiváltsági viszonyainak felmérése
Háztartásgazdaságtan szakdolgozat Összefoglalás
Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan Bevezetés
Homo oeconomicus-e a nagycsaládos házaspár?
Falusi turizmus - Nagycsaládos üdülő Összefoglalás
Az Internet lehetőségei az egészségügyben
A gyermeknevelés költségei


Levélcím: gresz kukac hu.inter.net
Vissza a kezdőlapra