Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan
Bevezetés


A család vizsgálata a közgazdaságtan történetében

A közgazdaságtan nagyarányú fejlődése a termelés területén nagyfokú összpontosuláshoz vezetett. A fogyasztás terén ez nem történt meg. Ennek régi egysége megmaradt mint háztartás. A háztartás éppen úgy gazdasági egység mint a termelés sokszor igen nagy egységei. A forgalmi gazdaságba a háztartás is bekapcsolódik, de belső felépítésében nem forgalomgazdasági alapon áll, mint a vállalat, hanem befelé megtartja naturális gazdasági jellegét. A háztartás érintkezik legközvetlenebbül a szükségletekkel. Ezért tartja meg annyira egyéni jellegét. Ebből következik a fogyasztás szétforgácsolt volta. A háztartási számadások az árváltozások miatt egyes néprétegek életszínvonalában beállott változások vizsgálatának eszközei melyek kimutatják a jövedelemnek a különböző szükségletek között való megosztását. Egyes személyek vagy családok kiadásainak feljegyzéseit tartalmazzák, de csak úgy értékesek, ha hosszabb időszakot ölelnek fel, és beható ellenőrzésen mentek át.

Angliában már 1787-ben Davies gyűjtött adatokat. Franciaországban Le Play kutatta a munkások életviszonyait. Belgiumban Ducpétiaux végzett kiváló munkát és tette közzé adatait 1855-ben.

Hazánkban a múlt század végén (1888) Somogyi Manó közgazdász 5 munkás háztartásának feldolgozásával tette meg első szerény lépéseit. Róla érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a budapesti egyetemen a szociálpolitika magántanára volt. A század harmincas éveiben az érdeklődés fellendült a téma iránt így a székesfővárosi Statisztikai Hivatal 50 munkáscsalád háztartási adatait dolgozta fel. A háztartási számadatok elméleti felhasználása E. Engel szász statisztikus nevéhez fűződik. Ő ennek segítségével mutatta ki a jövedelem hovafordításának törvényszerűségét, és állapította meg a róla elnevezett törvényt. Vizsgálatai azt a könnyen megérthető törvényszerűséget mutatták ki, hogy a kis jövedelmű osztályok jövedelmük oroszlánrészét élelmezési kiadásokra, lakásra, fűtésre, világításra költik. A jövedelem emelkedésével az egyéb kiadások aránya fokozatosan emelkedik. Bauer e vizsgálatok eredményét abban foglalta össze, hogy arányosan növekedő jövedelemnél az élelmezésre fordított hányad állandóan süllyed, éppen úgy mint a lakásé is, de csak egy bizonyos határig, mely után állandósul, sőt emelkedhet is míg a kultúrára és ruházkodásra eső hányad emelkedhet utóbbi azonban bizonyos határjövedelemtől kezdve süllyed. A háztartási számadatok összehasonlítása céljából a fogyasztási egység felállítására törekedtek. Engel e célra a quet-tet alkalmazta. Ez Queletet statisztikusról elnevezett egység amely az újszülött gyermek szükségletét veszi alapul. Felnőtt nő számára 3, felnőtt férfi számára 3,5 quet. A háztartási számadatokat pénzérték és az életszínvonal változásának megfigyelésére is felhasználható.

1998. május

G. Becsei Katalin

Versek
Lelkem rongyos ruháját reszketve gombolom
Szerelem
Érintés
Villámtréfa
Mérnek, méregetnek
Hétköznapok
Érintetlenség
Boldogság
Vallomás
Fájdalom
Anyaság
Porszem
Kérdések
Egyedül
Mint asszonyod
Gyere
Töredékek
Profán gravitáció
Curriculum vitae

Egyéb írások, fájlok
A császár valóban meztelen
Az idő pénz, vagy mégse?
A matrimonium virgineum
A szabadság pásztora
Az idő
Ha szárnyalni nem tudsz, legalább bicegj!
Gondolatok házasságról, gyermekvállalásról, szerelemről
Baka dolgozat bevezetése
A kánonjogi hallgatók szociológiai és motiváltsági viszonyainak felmérése
Háztartásgazdaságtan szakdolgozat Összefoglalás
Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan Bevezetés
Homo oeconomicus-e a nagycsaládos házaspár?
Falusi turizmus - Nagycsaládos üdülő Összefoglalás
Az Internet lehetőségei az egészségügyben
Pénzhiány és pazarlás a társadalombiztosítás gyakorlatában
A gyermeknevelés költségeiLevélcím: gresz kukac hu.inter.net
Vissza a kezdőlapra