Háztartásgazdaságtan szakdolgozat
Összefoglalás


Mint ötgyermekes családanya kerültem kapcsolatba a közgazdaságtannal. Idegenkedtem tőle. Talán akkor csillant meg bennem a kötelező tanuláson kívül valamiféle érdeklődés, amikor megtudtam, hogy a piacon a rezervációs ár miatt kell órákat eltöltenem, a krumpli és a kenyér nem különböznek egymástól, hisz mindkettő Giffen jószág, a reklámok a reményt adják el nekem, és közgazdasági ismeretek nélkül is tökéletes, pénzét maradéktalanul elköltő fogyasztóvá váltam.

Mi húzódik meg amögött, hogy egyes családok (háztartások) ösztönösen jól, míg mások rosszul osztják be idejüket, energiájukat és a rendelkezésre álló erőforrásaikat? Évekig vezetve bevételeinket és kiadásainkat magam is megdöbbentem a "forgalom" nagyságán. Éves szinten több tonna "árut" mozgatunk meg (boltból haza, kapuból fel a lépcsőn), közel 16 ezer tétel fut át a kezünk között, és éves milliós forgalmunk felér egy kisvállalkozáséval.

Szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a nagycsaládot, mint vállalkozást. Az irodalom és saját vizsgálataim alapján bemutatom, hogy egy nagycsalád is ugyanolyan törvényszerűségek szerint működik, mint a gazdaság más szereplői, csak éppen nem foglalkozunk ezzel, nem veszünk róla tudomást.

Szakdolgozatom első részében a rendelkezésre álló irodalom segítségével meghatározom a határterületek alapfogalmait. Ezt követően röviden bemutatom, hogyan változott a népesedéspolitikai intézkedések következtében Magyarország demográfiai helyzete az elmúlt fél évszázadban.

Dolgozatom második részében saját adatgyűjtésemre és tapasztalataimra támaszkodva vállalkozásként elemzem a nagycsaládot. A stratégiai elemzéseknél bevált PEST és SWOT analízis segítségével megvizsgálom viselkedését politikai, gazdasági, társadalmi és technikai viszonyok tükrében, valamint erősségeit, gyengeségeit, a fenyegető veszélyeket, és a nagycsalád lehetőségeit.

A nagycsaládra nehezedő terhek könnyítésére a társadalom lehetőségeket kínál, de ezek nem számottevőek. A családok maguk is összefogva egymást segítve, és működésüket racionalizálva tudják áthidalni a nehézségeket. Az atipikus munkavállalási formák (részmunkaidő, távmunka, job sharing) nem elterjedtek, de ez változhat az EU-hoz való csatlakozás után. A szociális gazdaság megteremtése azoknak nőknek is elhelyezkedési lehetőséget nyújtana, akik nem rendelkeznek szakképzettséggel. Dolgozatom harmadik részében saját családunk gazdálkodása vizsgálatának alapján bizonyítom azt a személyes meggyőződésemet, hogy korunk nehéz gazdasági viszonyai közepette átgondolt, tudatos és racionalizált döntésekkel valamint az előttünk álló lehetőségek felhasználásával a nagycsalád sikeresen működhet.

A nagycsaládra is igazak tehát azok a gazdasági törvényszerűségek, melyek a vállalkozások működését jellemzik. Ahogy egy vállalkozás életében is a változásmenedzsment lényeges a fennmaradáshoz, a családnak is folyamatosan alkalmazkodnia kell, a külső társadalmi, jogi, gazdasági körülményekhez.

Egy normális vállalkozásnál üzembezárási pontot, fedezeti pontot, nyereséget és még sok közgazdasági jellemzőt számolnak. Ennek egy nagycsaládban semmi értelme. Egy családot nem lehet bezárni, a gyerekeket nem lehet elbocsátani, ha nem teljesítenek megfelelően. Csődbe ugyan lehet vinni, de felszámolni nem. A családunkért folytatott küzdelmünk majd időskorunkban térül meg, gyerekeink irántunk érzett szeretetében és gondoskodásában.

Az az érzelmi, etikai többlet, ami a nagycsaládosok életének szervezéséből, szeretetből, elkötelezettségből fakad, párosítva a társadalmi gondoskodás használható tényezőivel, kell bátorítsa a fiatalokat a gyermekvállalásra. A kormányoknak is rá kell döbbennie arra, hogy a népesség fenntartásának érdekében a mainál többet és tartalmasabbat kell nyújtania.

2004. január

G. Becsei Katalin

Versek
Lelkem rongyos ruháját reszketve gombolom
Szerelem
Érintés
Villámtréfa
Mérnek, méregetnek
Hétköznapok
Érintetlenség
Boldogság
Vallomás
Fájdalom
Anyaság
Porszem
Kérdések
Egyedül
Mint asszonyod
Gyere
Töredékek
Profán gravitáció
Curriculum vitae

Egyéb írások, fájlok
A császár valóban meztelen
Az idő pénz, vagy mégse?
A matrimonium virgineum
A szabadság pásztora
Az idő
Ha szárnyalni nem tudsz, legalább bicegj!
Gondolatok házasságról, gyermekvállalásról, szerelemről
Baka dolgozat bevezetése
A kánonjogi hallgatók szociológiai és motiváltsági viszonyainak felmérése
Háztartásgazdaságtan szakdolgozat Összefoglalás
Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan Bevezetés
Homo oeconomicus-e a nagycsaládos házaspár?
Falusi turizmus - Nagycsaládos üdülő Összefoglalás
Az Internet lehetőségei az egészségügyben
A gyermeknevelés költségeiLevélcím: gresz kukac hu.inter.net
Vissza a kezdőlapra