Háztartásgazdaságtan szakdolgozat (részlet)
A gyermeknevelés költségei


Ami a családok rossz pénzügyi hátterét illeti, természetesen mi sem tartozunk a kivételek közé. Tizennyolc éve gyakorlatilag egy keresetből és a különböző hivatalos juttatásokból élünk. Természetesen minden alkalmat megragadunk a pénzkeresetre, de sajnos túl sok ilyen lehetőség nincs. Szerencsére a szüleink meg tudták teremteni lakhatásuk feltételeit, önálló lakásuk van, és mi is meg tudtuk vásárolni bérlakásunkat annakidején. Így nem vagyunk kitéve a lakásbérek változásának és a tulajdonosok szeszélyének.

Családunk az egy főre jutó jövedelem tekintetében bizonyosan hátrányban van. Saját családunknál számításokat végeztem erre:

Figyelembe véve, hogy legnagyobb gyermekem születésétől a legkisebb 8 éves születésnapjáig 17 év telt el (ebben az időben nem volt munkabérem), valamint figyelembe véve a gyermekek 18 éves koráig való különböző költségeit, a következő adatokat kaptam (2000-es adatok-kal számolva. Ebben az évben a legnagyobb gyermekem 15 éves, tehát 15 éve vagyok otthon, és a legkisebb 13 év múlva tölti a 18.-at. Így jó középidőszaknak tekinthető.):

Bevételek:

Gyermekenként a családi pótlék 5.900 Ft, az adókedvezmény 3.000 Ft havonta.
A főállású anyaság 16.600 Ft/hó, nálunk gyermekenként 3.320 Ft.
Ez összesen 12.220 Ft/fő/hó

Kiadások (a teljes éves költségekből vetítve):
Ft/fő/hónap
Élelmiszer 13.214
Tisztítószer 2.233
Rezsi 4.957
Egyéb (üdülés, ruha, könyv, stb.) 8.746
Összesen 29.150


Az egyenleg tehát: -16.930 Ft/fő/hónap
A közvetlen veszteség tehát gyermekenként évente 203.160 Ft, 18 éves koráig 3.656.880 Ft. Az öt gyermekre számolva ez mindösszesen 18.284.400 Ft

Az egy gyerekre jutó éves közvetlen veszteség nálunk tehát 203.160 Ft. Figyelembe véve a hazai átlagos gyermekszámot (1,26), egy átlagos családnak ez (eltekintve a fogyasztási különbségektől) gyermekenként (családi pótlék 4.700 Ft, adókedvezmény 2.200 Ft) évente 267.000 Ft közvetlen veszteséget jelent! Ezzel szemben azonban a jövedelem veszteség lényegesen kisebb! Még ha az anya gyermeke 8 éves koráig otthon is maradna (a gyermekes családok 35%-ában egy gyermek van), ez csupán 8 év, vagy két gyermek esetén 10-11 év munkabér vesztesége lenne, szemben a nagycsaládos 17, vagy több évi jövedelemveszteségével.
Számolva a lehetséges fizetésemmel (gyógyszerész vagyok, és ekkorra már privatizálták a patikákat), mely 2000-ben minimálisan nettó 150.000 Ft/hó, a "jövedelem veszteségem" a 17 otthon töltött év alatt 30.600.000 Ft.
Számolva azzal, hogy a legkisebb gyermek 12 éves koráig (ameddig még teljes munkaidőben való munkavállalásom a család jelentős hátrányára lenne) csak félállásban célszerű munkát vállalnom, további 3.600.000 Ft jövedelem kiesés merül fel.
Tehát a mi családunk jövedelem-kiesése a gyerekek felnevelése kapcsán 34.200.000 Ft. Számolva a kapcsolatos veszteségeket is, a mi családunknak (2000. évi áron számolva) minimálisan 52.484.400 Ft-ba kerül a gyermekek 18 éves korig való felnevelése, ami egy gyermekre vetítve 10.496.880 Ft. Ez évente és gyermekenként 583.160 Ft. Ehhez természetesen még hozzá jönnek a felsőfokú tanulmányok ideje alatti kiadások, valamint az önálló élet megteremtésének szülőkre háruló költségei.
Számolva az öt gyermekkel, a mi lehetőségeinkkel, ez évi 2,9 millió forint konkrét anyagi áldozatot jelent részünkről a munkaerő utánpótlás oltárán (nem figyelembe véve a felelősség és egyéb gondok növekedését). (Ilyenkor gondolkozik el az ember a gyermektelenségi adó létjogosultságán. A gyermeket nem vállalóknak miért nem kell semmilyen áldozatot hozniuk a munkaerő utánpótlás érdekében?)
Természetesen nem számoltam azzal a körülménnyel, hogy a patikából főállású anyasági viszonyom megszűnését követően kirúgtak (hiszen gyógyszerészi tudásom már régen elavult, de ennek ellenére a hatályos jogszabályok miatt magas jövedelmet kellett volna megállapítani), és az öt kiskorú gyermek mellett félállásban gyógyszerészként egyáltalán nem alkalmaznak, tehát csak alacsonyabb jövedelmet biztosító munkára vesznek fel, ha egyáltalán el tudok helyezkedni. Azt sem vettem figyelembe, hogy aktív gyógyszerészként dolgozva az elmúlt 10 évben már patikatulajdonos is lehetnék, lényegesen magasabb jövedelemmel és nagyságrendekkel biztatóbb jövővel (ezzel a lehetőséggel csak a teljes munkaidőben, patikában dolgozók élhettek).
A számításokban az sem szerepel, hogy a fővárosban lakunk, és egészséges gyermekeink vannak, tehát jelentős közlekedési, gyógyszer- vagy egyéb komoly egészségi költségek nem merülnek fel. Kis településen a közlekedési költségek lényegesen magasabbak (a távolsági busz, a vonat drága, autóval nagyobb távolságra kell menni). Egy tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermek szülőkre háruló kiadásai elérhetik havonta a 10 ezer forintos nagyságrendet is.

2004. január

G. Becsei Katalin

Versek
Lelkem rongyos ruháját reszketve gombolom
Szerelem
Érintés
Villámtréfa
Mérnek, méregetnek
Hétköznapok
Érintetlenség
Boldogság
Vallomás
Fájdalom
Anyaság
Porszem
Kérdések
Egyedül
Mint asszonyod
Gyere
Töredékek
Profán gravitáció
Curriculum vitae

Egyéb írások, fájlok
A császár valóban meztelen
Az idő pénz, vagy mégse?
A matrimonium virgineum
A szabadság pásztora
Az idő
Ha szárnyalni nem tudsz, legalább bicegj!
Gondolatok házasságról, gyermekvállalásról, szerelemről
Baka dolgozat bevezetése
A kánonjogi hallgatók szociológiai és motiváltsági viszonyainak felmérése
Háztartásgazdaságtan szakdolgozat Összefoglalás
Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan Bevezetés
Homo oeconomicus-e a nagycsaládos házaspár?
Falusi turizmus - Nagycsaládos üdülő Összefoglalás
Az Internet lehetőségei az egészségügybenLevélcím: gresz kukac hu.inter.net
Vissza a kezdőlapra