Az Internet lehetőségei az egészségügyben


Bevezetés
Az Internet az elmúlt egy-két évben egyfajta népi mozgalommá nőtte ki magát. A magánszemélyek által is megfizethető időszakos kapcsolat - szabványos telefonvonalon, modem közvetítésével - tovább növelte az Internet híveinek számát.

Történeti áttekintés
Az elmúlt években egyre erősebben érezhető az Internet üzletiesedése: a tőkebeáramlás lendületet adott a fejlődésnek. Magyarországon az Internet az 1990-es évek elejétől nyert polgárjogot az oktatási- kutatási szférában, igazi jelentőségét azonban - a világméretű áttöréssel megközelítőleg egyidőben - 1995 folyamán fedezte fel az üzleti szféra: sorra alakultuk a kereskedelmi Internet-szolgáltatók.
Az elektronikus levelezés (e-mail) a legelterjedtebb szolgáltatás (egyedül a World Wide Web - böngészés vetekszik vele), sok felhasználó nem is lép túl más erőforrások használatára. Az e-mail megalkotása egyre közelebb kerül a szövegszerkesztőknél megszokott munkafolyamathoz, és eredménye is részletgazdagabb.
A World Wide Web az Internet legdinamikusabban fejlődő szolgáltatás-formája. A böngészőprogrammal szöveges és állóképes információkon túl megfelelő bővítéssel multimedia (hang, mozgókép) információk megtekintése is lehetséges.
Az Interneten keresztül - megfelelő adatátviteli kapacitás birtokában - kép- és hang is közvetíthető. Ezeknek az adatkvalitásoknak terjedelmes mérete miatt azonban az átviteli időt javító tömörítési eljárásokat használnak. Így lehetővé válik a videokonferencia (telekonferencia), internetes telefónia, műsorszórás.

Az Internet kapcsolata intézményi informatikai rendszerekkel
Az Intranet az Internet intézményen belüli szegmense, amely biztonságilag a külső Internet-területektől kellő módon elhatárolva üzemel szabványos felhasználói csatoló (Web-böngésző) a belső hálózat szolgáltatásainak, programjainak eléréséhez Internet szolgáltatási választékának, kommunikációs lehetőségeinek intézményen belüli felhasználása
Az intranet fő feladatai a kommunikáció Az információszórás, intézményen belüli faliújság, élő vitafórumok természetes egységben kezelhetőek. Adatfeldolgozás, adatbáziskezelés A telephelyek között elosztott adatbázisok egységessé tehetőek, igen nagy adatmennyiségek elemezhetőek. A különböző telephelyek közötti adat-szinkronizáció, a replikáció biztosítja a mindenkori legfrissebb, egységes adattartalmat. A különböző technológiákkal a management értékes informatikai eszközei a döntéselőkészítésben és döntéshozatalban.

Az Internetes technológiák lehetőségei a kórházi informatikában
Az e-mail szolgáltatás a gyógyító intézmény munkájában kiválthatja az intézeti (belső) papíralapú levelezést teljesen, a külső hivatalos levelezést részlegesen Az e-mail hátránya, hogy nehezebben strukturálható, így a levéltartalmak átalakítása és hagyományos adatbáziskezelőbe töltése nehézkes lehet; megoldás: szövegértelmező rendszerek - mesterséges intelligencia ; dokumentumkezelő rendszerek; az üzenettípusok szabványosítása.
Az osztályok közötti betegadat-kommunikáció - konziliumi tevékenység, leletközlés -üzenet-alapú átalakítása a következő lépés. A kórház és külső konzíliárusok, járóbeteg-rendelés, családorvos illetve az intézmény topográfiailag különálló telephelyen működő egységei közötti kommunikáció az extraneteken keresztül zajlik - megfelelő titkosítási eljárásokkal biztonságossá tett adatforgalommal. A telemedicina fontos alkalmazásai közé tartoznak a telediagnosztika-telekonzílium földrajzilag elzárt elzárt közösségekben: úthálózattól távoleső vidéki helységekben, természetjáró expediciók, szafari, tengerjáró hajókon. Érdekes jogi-etikai problémákat vet fel a különbözző nemzetek közötti távolsági szakorvosi szolgáltatás: a gyakorlatot folytató tele-konziliárus melyik állam orvosi kamarájának szabályozása alá esik, díjazása milyen csatornákon keresztül történik. A videokonferencia az Interneten a távoktatás, a továbbképzés fontos eszköze lehet a közeljövőben.
Az egészségügyi intézmény intranetjén, belső Web-jén management információk, szakma-specifikus, illetve üzemeltetési információk helyezhetők el.
Management információk intézményi szintű jelentések pénzügyi tranzakciók extranet-kapcsolódás a szolgáltatók, szállók intranetjeihez személyi erőforrások nyilvántartása elektronikus személyi adatlap belső áthelyezések dolgozók jegyzéke (cím- és telefonjegyzék) szerződések nyilvántartása az intézmény bemutatkozása, célkitűzései álláshirdetések dolgozók és osztályok/részlegek honlapjai
Továbblépési lehetőség az Internet áruház. Itt a terméket az eladó honlapján levő listáról választhatja ki, és rendelheti meg közvetlen elektrnikus levélben a vevő. Speciális eset lehet a nem recept köteles gyógyszerek ily módon való megrendelése. Ehhez pontos információt kell szolgáltatni az adott készítmény összetételéről, alkalmazásáról, mellékhatásairól adagolásáról,összeférhetetlenségéről más gyógyszerekkel. Biztosítani kell a megfelelő szakmai hátteret, a felelősség itt sem csekély.

Összefoglalás
A kórház vezetésének alaposan meg kell gondolnia, hogy a közeljövőben milyen formában szándékszik a világhálóra csatlakozni.
Az Internet egyszerű kommunikációs médiumként is egyértelmű előnyöket kínál: az elektronikus adatforgalom és papíralapú dokumentációnak az előbbi javára történő eltolódása a papírmentes iroda létrehívásának irányába mutat. Magasabb szinten az információszórás lehetőségének kiaknázása - mind az intézményen belül, mind a regionális szakmai felhasználók és a lakosság részére - jelent kihívást.
A World Wide Web átalakulása folyamatos. A felhasználó a korábbinál passzívabb szerepében a számára fontos tartalomtípus megadása után a böngésző felkutatja és automatikusan "házhoz szállítja" a kívánt információt. A tartalomszolgáltatók felelőssége tovább nő. A technológia a lakosság egészségügyi nevelésében tehet jó szolgálatot, de minden bizonnyal megtalálja helyét a szakmai továbbképzésben, a betegadatok személy-függetlenebb, automatikus átvitelében, a pénzügyi információk cseréjében. Az Internet, mint a munkacsoportos tevékenység vivőközege, jó alkalmat teremt az intézmény folyamatainak és munkaerő-elosztásának újraértékelésére és átdolgozására. Céltudatosan nem mellékelek irodalomjegyzéket: az írás megalkotásához felhasznált információk jelentős része nem nyomtatott forrásból, hanem magáról az Internetről származik.

1998. június

G. Becsei Katalin

Versek
Lelkem rongyos ruháját reszketve gombolom
Szerelem
Érintés
Villámtréfa
Mérnek, méregetnek
Hétköznapok
Érintetlenség
Boldogság
Vallomás
Fájdalom
Anyaság
Porszem
Kérdések
Egyedül
Mint asszonyod
Gyere
Töredékek
Profán gravitáció
Curriculum vitae

Egyéb írások, fájlok
A császár valóban meztelen
Az idő pénz, vagy mégse?
A matrimonium virgineum
A szabadság pásztora
Az idő
Ha szárnyalni nem tudsz, legalább bicegj!
Gondolatok házasságról, gyermekvállalásról, szerelemről
Baka dolgozat bevezetése
A kánonjogi hallgatók szociológiai és motiváltsági viszonyainak felmérése
Háztartásgazdaságtan szakdolgozat Összefoglalás Háztartások stratégiája - Család és közgazdaságtan Bevezetés
Homo oeconomicus-e a nagycsaládos házaspár?
Falusi turizmus - Nagycsaládos üdülő Összefoglalás
Az Internet lehetőségei az egészségügyben
Pénzhiány és pazarlás a társadalombiztosítás gyakorlatában
A gyermeknevelés költségeiLevélcím: gresz kukac hu.inter.net
Vissza a kezdőlapra